Društvo fizio i radnih terapeuta Beogradaecim

 

Predsednik Društva Marijana Ećim, mail adresa: marijanaft@yahoo.com,tel 0638245858

Plan Društva za 2016.g.:

1.KURS I KATEGORIJE – Mart 2016.g. ZNAČAJ PRIMENE RANE REHABILITACIJE

2.SVEČANO OBELEŽAVANJE DANA FIZIOTERAPEUTA –u Septembru 2016.g.,
u saradnji sa Društvom SUZR Srbije

3.STRUČNI SASTANAK – Novembar 2016.g.
PROPUSTI U RADU PRILIKOM PRIMENE RAZLIČITIH TERAPIJSKIH
PROCEDURA U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana 29.10.2014.g., u prostorijama SUZR Srbije održana je

 OSNIVAČKA SKUPŠTINA DRUŠTVA FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SAVEZA UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA BEOGRADA.

Tom prilikom osnovano je Društvo , izabrano predsedništvo i koordinacioni odbor Društva.


Predsednik: Marijana Ećim ( KBC Zemun-Beograd )
Podpredsednik: Aleksandar Marinković ( DZ Rakovica )
Sekretar: Dragoljub Milićević ( KBC Zemun-Beograd )


Koordinacioni odbor: Vesna Miletić ( OHB Banjica ), Tanja Stevanović ( OHB Banjica ), Nevena Jovanović ( DZ Stari grad ), Desanka Božin ( KBC Zemun-Beograd), Dobrila Hadžinikolić ( penzioner ), Milica Ćirić ( KBC Zemun-Beograd)
Plan Društva za 2015.g.:

1.KURS  I KATEGORIJE – Mart 2015.g.  ISTORIJAT FIZIOTERAPIJE


2.SVEČANO OBELEŽAVANJE DANA FIZIOTERAPEUTA – Niš u Septembru  2015.g.,
u saradnji sa Društvom  SUZR Srbije


3.STRUČNI SASTANAK – Novembar 2015.g.
SPECIFIČNOSTI  RANE  REHABILITACIJE

 Marijana Ećim
Predsednik Društva

 

 


   

 Sva prava zadržana. © Savez udruženja zdravstvenih radnika Beograd, 2007.

powered by: urban web dizajn studio