Društvo laboratorijskih tehničara Beograda

milica

Predsednik društva Milica Matas, strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog, Institut za radiologiju i onkologiju Srbije

e-mail milicamatas@yahoo.com

 

PLAN RADA DLTT BEOGRADA ZA 2016. GODINU

1. Kurs Prve kategorije DLTT Beograda

Datum održavanja - 4.2.2017.g.

Mesto održavanja - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije , PASTEROVA 14

2. Uspostavljanje komunikacija sa kolegama u svim zdravstvenim ustanovama Beograda, a sve sa ciljem omasovljenja

asocijacije DLTT Beograda

plan2

 

 

 

 

PrSva prava zadržana. © Savez udruženja zdravstvenih radnika Beograd, 2007.

powered by: urban web dizajn studio