Društvo sanitarnih tehničara Beograda

   

Predsednik:Ljubiša Andjelić,sanitarni ekološki inženjer,

Dom zdravlja "Dr Djordje Kovacević"-Lazarevac 

ljubisaandjelic@gmail.com

DRUŠTVO SANITARNIH INŽENJERA I TEHNIČARA BEOGRADA  

PLAN RADA DSITB ZA 2015. God.

           -  DSIT Beograda planira da u toku 2015. godine održi najmanje 4 sednice kordinacionog odbora


-  Društvo će i u ovoj godini raditi na omasovljenju DSITB,jer tu vidimo još prostora.


- Uzećemo aktivno učešće na Simpozijumu SUZR Srbije u maju i oktobru 2015. na Zlatiboru.


- Učestvovaćemo na Stručnim konferencijama DSIT Srbije u aprilu I novembru 2015. godine.


- Planiramo zajednički rad sa DSIT Srbije, takodje i sa sekcijama i društvima našeg matičnog saveza, kao i učešće u njihovim stručnim konferencijama.


- Nastavićemo saradnju sa Visokim Zdravstvenim školama u cilju obrazovanja naših kadrova,kao i sprovodjenju aktivnosti na priznavanju visokog obrazovanja našim kolegama koje su ta zvanja  stekli,a preko nadležnih ministarstva

                                                            Predsednik DSIT Beograda Ljubiša Anđelić

 

 

 Sva prava zadržana. © Savez udruženja zdravstvenih radnika Beograd, 2007.

powered by: urban web dizajn studio