Na Simpozijumu je u vrlo svečanoj atmosferi dodeljeno najviše  priznanje SUZR Beograda,” Srebrni znak”.Priznanje je ove godine dobilo ukupno 7 naših  članova  I jedan počasni znak, koga je dobila naša gošća iz Ljubljane Đurđa Sima.
Naši članovi koji su dobili znak su :

dob2015
1.VESNA HAVRAN,
strukovna sestra specijalista 
KLINIKA  ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI KC SRBIJE

2VALENTINA MILOŠEVIĆ,
Visoka strukovna sestra  
Kliničko bolnički centar Zemun

3.DRAGICA VUKOSAVLJEVIĆ, 
Medicinska sestra,
Dom zdravlja Stari grad- Beograd

4.MILENA CVETIĆ  farmaceutski tehničar,
Apoteka “Beograd

5.ZORICA TOMIĆ farmaceutski tehničar, KLINIČKi  CENTAR SRBIJE- SLUŽBI ZA FARMACEUTSKU DELATNOST I  SNABDEVANJE    
6.MILENA KRISTOFOROVIĆ,
 LABORATORIJSKI TEHNIČAR
INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU  SRBIJE 

7.VLADIMIR KARAMATA,
viši sanitarni tehničar
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Beograd

Čestitamo dobitnicima ovog značajnog priznanja

 

Savez udruženja zdravstvenih radnika Beograda dodeljuje  priznanje

“Srebrni znak”Saveza Beograda

za aktivni rad u Savezu, za dostignuća u praksi medicinskih sestara i  zdravstvenih radnika  i lični doprinos radu i razvoju  .
Priznanje " SREBRNI ZNAK" je najviše priznanje SUZR Beograda koje  dobija članica/član za dugogodišnje aktivno delovanje u društvu- posebno za učestvovanje u akcijama koje su povezane sa očuvanjem kulturnog i istorijskog nasledja medicinskih sestara i zdravstvenih radnika;zatim briga za kulturno,  stručno, istraživačko  delovanje članova Saveza- Društva, razvijanje veza  među njima i među Društvima, kao I učvršćivanje uloge i značaja profesije medicinskih sestara i zdravstvenih radnika na domaćem i međunarodnom planu
Titula počasnog člana i počasni "Srebrni znak" dodeljuje se osobi  koja nije član Saveza , ali je ličnim doprinosom  značajno doprinela radu i razvoju Saveza.
Kandidate za priznanje mogu predlagati  članovi, tela i organi Saveza.
Pisani predlog i osnovne podatke o kandidatu i detaljno obrazložen
predlog, pošljite do  datog datuma. u zatvorenoj koverti, na adresu
predsednika komisije:
Zmaja od Noćaja 9/IV,
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA DODELUI PRIZNANJA SUZR Beograda
Komisija će detaljno pregledati predloge i odlučiti ko će dobiti priznanja.
Priznanja će biti dodeljena na Simpozijumu Saveza udruženja zdravstvenih radnika Beograda.
Za priznanje “SREBRNI ZNAK “SUZR Beograda mogu konkurisati, pored medicinskih sestara, i ostali zdravstveni radnici  saradnici : farmaceutski tehničari,zubni tehničari, laboratorijski tehničari, sanitarni tehničari-inženjeri,nutricionisti-dijetetičari koji su članovi SUZRB.

Predsednica Komisije za nagrade i priznanja  SUZR  Beograda : S. Štulović

Predsednica SUZR Beograda Slavica Erčić.

           

 

 

Priznanja

Dušanka Dobrašinović,Viša medicinska sestra,specijalni pedagog, predsednica Naučno stručnog odbora Saveza udruženja zdravstvenh radnika Srbije, bila je jedna od četiri predstavnice Društva medicinskih sestara i tehničara Srbije, koje deluje u okviru Saveza zdravstvenih radnika Srbije, koja je 2003. godine uspostavila prve kontakte sa DMSBZT Ljubljana i bila u poseti Ljubljani. Zbog zasluga na uspostavljanju i unapređenju saradne DMSBZT Ljubljane i Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije, 2006 g., Društvo Ljubljane na svečanoj akademiji proglašava je za počasnog člana i dobija Srebrni znak  .

Sva prava zadržana. © Savez udruženja zdravstvenih radnika Beograd, 2007.

powered by: urban web dizajn studio