Društvo rendgen tehničara Beograda - predsednik Društva Svetlana Stevanović

Ceca

 

E-mail superceca@gmail.com.Plan Društva rendgen tehničara
 
 
1.stručni sastanak-mart2015
Mere bezbednosti pri radu na MRI
2.s.sastanak-septembar 2015
Savremena radio terapija u lečenju ca dojke
3.s.sastanak-novembar 2015
zračenje krvi i njenih derivata
4.s.sastanak-decembar 2015
Doprinos nuklearne medicine kod kardiohiruških bolesnika-dijagnostika i praćenje tokom oporavka
 Sva prava zadržana. © Savez udruženja zdravstvenih radnika Beograd, 2007.

powered by: urban web dizajn studio